Op onze producten en diensten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepasing:
Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden Nederland onder nummer 30174840.

Voor systemen met het Keurmerk Ritregistratiesystemen geldt bovendien: Onze PGP key voor beveiligde communicatie: << Terug naar de website